Tematica

Impactul proiectului meu de cercetare în societate

Excellence Track Record

Start working with an company that provide everything you need to any create awareness drive

Keyword Research

Start working with an company that provide everything you need to any create awareness drive

Content Marketing

Start working with an company that provide everything you need to any create awareness drive

Obiective

În acest nou context internațional, ediția 2020 a conferințelor organizate de Consorțiul Universitaria vine în întâmpinarea studenților doctoranzi cu o dublă provocare: 

Tema conferinței, care nu mai este centrată pe subiectul științific în sine, ci impactul subiectului științific, al cercetării propuse, prin rezultatele obținute sau estimate, asupra vieții comunității sau a societății vizate, la nivel local sau național. Cercetarea științifică nu poate exista în lipsa finanțărilor, iar acestea pot fi obținute prin doar prin demonstrarea valorii proiectului propus.

Modul de organizare – conferința se va desfășura sub forma unei întâlniri multi și transdisciplinare, pe relația învățare-aplicare, într-un cadru dinamic și interactiv. Conferința va dura o zi și este compusă dintr-un Workshop care va avea loc în sesiunea de dimineață urmat de un timp alocat pregătirii individuale a participanților și un Concurs cu premii.

Desfășurare

Workshop-ul va viza însușirea principalelor reguli în comunicarea informației științifice unor posibili finanțatori, prin evidențierea impactului în societate a acelui proiect. Cum va transforma CEVA în viața oamenilor pe termen scurt și mediu respectiva idee de cercetare pe care candidații o propun sau au realizat-o. În sesiunea de dimineață, într-un mediu interactiv, se vor prezenta modalități de structurare a conținuturilor științifice, indiferent de tipul lor și modul de transmitere a informației (de data aceasta într-un mediu virtual) într-un timp extrem de scurt și pe baza unui suport vizual.

Concursul jurizat se va desfășura în sesiunea de după-amiază iar participanții își vor prezenta subiectele cu care s-au înscris inițial la conferință remodelate pe principiile comunicării însușite în cadrul workshop-ului. Prezentarea cu care s-au înscris va fi reorganizată sub forma unui poster suport în care să se aplice normele de conținut științific și design evidențiate în sesiunea de dimineață.