Tematica

Impactul proiectului meu de cercetare în societate

Excellence Track Record

Start working with an company that provide everything you need to any create awareness drive

Keyword Research

Start working with an company that provide everything you need to any create awareness drive

Content Marketing

Start working with an company that provide everything you need to any create awareness drive

Obiective

În acest nou context internațional, ediția 2020 a conferințelor organizate de Consorțiul Universitaria vine în întâmpinarea studenților doctoranzi cu o dublă provocare: 

Tema conferinței, care nu mai este centrată pe subiectul științific în sine, ci impactul subiectului științific, al cercetării propuse, prin rezultatele obținute sau estimate, asupra vieții comunității sau a societății vizate, la nivel local sau național. Cercetarea științifică nu poate exista în lipsa finanțărilor, iar acestea pot fi obținute prin doar prin demonstrarea valorii proiectului propus.

Modul de organizare – conferința se va desfășura sub forma unei întâlniri multi și transdisciplinare, pe relația învățare-aplicare, într-un cadru dinamic și interactiv. Conferința va dura o zi și este compusă dintr-un Workshop care va avea loc în sesiunea de dimineață urmat de un timp alocat pregătirii individuale a participanților și un Concurs cu premii.

Desfășurare

Workshop-ul va viza însușirea principalelor reguli în comunicarea informației științifice unor posibili finanțatori, prin evidențierea impactului în societate a acelui proiect. Cum va transforma CEVA în viața oamenilor pe termen scurt și mediu respectiva idee de cercetare pe care candidații o propun sau au realizat-o. În sesiunea de dimineață, într-un mediu interactiv, se vor prezenta modalități de structurare a conținuturilor științifice, indiferent de tipul lor și modul de transmitere a informației (de data aceasta într-un mediu virtual) într-un timp extrem de scurt și pe baza unui suport vizual.

Concursul jurizat se va desfășura în sesiunea de după-amiază iar participanții își vor prezenta subiectele cu care s-au înscris inițial la conferință remodelate pe principiile comunicării însușite în cadrul workshop-ului. Prezentarea cu care s-au înscris va fi reorganizată sub forma unui poster suport în care să se aplice normele de conținut științific și design evidențiate în sesiunea de dimineață.

Premiul principal al acestui concurs este suma de 2000 RON și se va acorda concurentului care obține cel mai mare punctaj.

Premiul secundar, “Impact pentru mediu și societate” este oferit de compania L’Oreal Romania, constă în produse cosmetice în valoare de 700 RON și va fi acordat concurentului plasat pe locul secund.

Comitetul științific (Directorii Școlilor doctorale):

Prof. univ. dr. Iuliana Armaș (UB)

Prof. univ. dr. Camelia Bala (UB)

Prof. univ. dr. Mihai Dima (UB)

Prof. univ. dr. Mihai Popa (UB)

Prof. univ. dr. Geta Rîșnoveanu (UB)

Prof. univ. dr. Otilia Zărnescu (UB)

Conf. univ. dr. Călin Tămaş (UBB)

Prof. univ. dr. Mihai Putz (UVT)

Prof. univ. dr. Mircea Voiculescu (UVT)

Prof. univ. dr. Cecilia Arsene (UAIC)

Prof. univ. dr. Luminița Bejenaru (UAIC)

Prof. univ. dr. Alexandra Raluca Iordan (UAIC)

Prof. univ. dr. Dumitru-Cezar Oniciuc (UAIC)

Juriu extern:

Edina Constantinescu– Marketing Director, Discovery Inc.

Andrei Borțun – CEO al Fundației  The Institute

Simona Fîrtat – Director comunicare, sustenabilitate și relații publice, L’Oréal România

 • 25 octombrie – 25 noiembrie 2020

selectarea lucrărilor participante la nivelul fiecărei universități

 • 25 noiembrie 20205 decembrie 2020

înscrierea lucrărilor selecționate (titlu, autori, rezumat)

 • 10 decembrie 2020

afișarea programului final

 • 12 decembrie 2020

desfășurarea conferinței, în regim online (Platforma Google Meet)

 • Titlul lucrării va fi centrat, cu litere majuscule, bold, Times New Roman, corp 11;
 • Prenumele urmat de numele fiecărui autor: centrat, în Times New Roman, corp 11
 • Informații de afiliere, după nume: școala doctorală (de exemplu: Școala Doctorală de Geologie, Universitatea din București) și adresa de e-mail, în Times New Roman, corp 10;
 • Rezumatul (max. 150 cuvinte), 5 cuvinte cheie (ordonate alfabetic), se va redacta în română, cu Times New Roman, corp 11, pe o pagină A4; Rezumatul va include obiectivul cercetării, metodele aplicate, rezultatele obținute sau vizate, domeniile de aplicabilitate a rezultatelor cercetării și potențialii finanțatori avuți în vedere.
 • Rezumatul va fi încărcat sub forma unui fișier în format pdf în tab-ul Înscrieri din această pagină

Participanții care doresc să se înscrie în concurs vor lua legătura cu coordonatorii lor și vor participa la procesul de selecție din fiecare universitate, așa cum este stabilit intern, la nivelul acestora. Înscrierile în concurs presupun o selectare a 2 lucrări pe domeniu din fiecare universitate participantă. Acestea vor fi trimise echipei de organizare UB prin formularul de mai jos:  Alege universitatea

  Alege domeniul

  Încarcă fișierul: .pdf

  © Toate drepturile rezervate
  Proudly powered by WordPress | Theme: Sparker by Canyon Themes.