Ordinea intrării în concurs:

Câștigători

  LOCUL 1:   Alexandra Ciorîță  | Școala   Doctorală de Biologie Integrativă, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
,,Efect citotoxic determinat la nanoparticule din Ag-MnO2 și extracte vegetale combinat,,  
Poster

 LOCUL 2:   Alexandru-Andrei Giurea | Școala  Doctorală ”Simion Mehedinți”, Facultatea de  Geografie, Universitatea din București
,,Evoluția albiilor de râu ca element condițional în dezvoltarea comunităților locale. studiu de caz: râul Gilort între localitățile Pociovaliștea și Târgu Cărbunești,,  
Poster

  1. Ordinea intrării în concurs:

Participanții vor intra în concurs în ordine alfabetică.


2. Prezentarea: 

Concurenții au la dispoziție 3 minute pentru a susține prezentarea, cu camera video pornită și prin partajarea ecranului propriu pentru a prezenta elementele suplimentare și de suport stocate pe posterul realizat în etapa practică de lucru. Este rolul concurenților să valorifice în prezentare acest rezervor suplimentar de informație și de clarificare a conținutului. Juriul va putea pune întrebări suplimentare oricărui candidat în mod direct (timp de 2 minute) sau pe toată durata desfășurării concursului, pe chat, acolo unde va trebui să primească răspunsurile concurenților. 


3. Jurizare: 

Punctajul final pentru fiecare concurent va fi calculat automat ca medie a punctajelor individuale. Punctajul maxim este de 10 puncte și fiecare membru al juriului va acorda un punctaj pentru fiecare concurent. Punctajele vor fi acordate pe baza baremului afisat. Punctajele pe candidat vor fi vizibile pentru juriu in etapa de Deliberare. Membri juriului nu vor putea evalua candidații din propriul IOSUD.


4. Publicare. 

Rezumatele și posterele rezultate vor fi publicate pe website-ul conferinței. Lucrările câștigătoare vor fi publicate în revista BDI a Universitătii din București, GeoPatterns.

1. Cornelia Amarandei
2. Adrian Apostol
3. Diana Felicia Bogdan
4. Alexandru Valentin Botez
5. Victoria Buza
6. Alexandru Gabriel Călin
7. Alexandra Ciorîță
8. Andrei Ciubotaru
9. Paula Codrea
10. Alexandra-Maria Colcer
11. Valentin-Nicolae Coțac
12. Andrei Gabriel Dragoș
13. Cezara Dulce
14. Magdi El Fergani
15. Alexandru-Andrei Giurea
16. Daniela Nicoleta Holostenco
17. Ruxandra Ionce
18. Ioana Mihaela Jagă
19. Mihai Radu Jula
20. Anna-Hajnalka Kerekes 
21. Kis Emese Kozma 
22. Botond Arpad Lazar
23. Gheorghița Menghiu
24. Cristina Elena Necsulescu (Staicu)
25. Aurelia Andreea Scarlat
26. Aida Șelaru
27. Florin-Alexandru Zaharia

Punctajul maxim este de 10 puncte și fiecare membru al juriului va acorda un punctaj pentru fiecare concurent.

 
A. Conținutul transmis prin Claritate, Structură, Impact (5pt)
A.1. MESAJ

Claritatea mesajului – transmite Obiectivul, Importanța și Originalitatea temei – (1,5p)

A.2. ARGUMENTARE

Mesajul (Obiectivul, Importanța și Originalitatea) este susținut printr-o argumentare foarte bine structurată, simplă si o prezentare clară a demersului științific (claritatea redării metodologiei aplicate în relație cu rezultatele obținute sau scontate) – (1,5p)

A.3. IMPACT

Cât de clar și convingător este evidențiat impactul în societate al cercetării (concurentul își va alege și se va focusa pe un singur tip de public și impact – în economie, în societatea civilă, în administrație etc.) – (2p)

B. Calitatea prezentării prin Conexiune/Integrare și Entuziasm (5pt)

B.1. CONECTARE

Creează o conexiune reală cu spectatorii, respectiv folosește tehnici de relaționare cu publicul, integrează în comunicare suportul grafic, conduce continuu publicul alternând mesajul vizual (complementar) cu cel acustic. – (2p).

B.2. IMPACT VIZUAL

Calitatea suportului grafic (impact vizual) – (2p)

B.3. EMOȚIE

Este entuziast, transmite emoții pozitive, prezintă în mod convingător – (1p)

© Toate drepturile rezervate
Proudly powered by WordPress | Theme: Sparker by Canyon Themes.