Participanți:

UAIC – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Cornelia Amarandei | Chimie | Aerosolii organici atmosferici din zona urbană Iaşi. Particule mici cu impact mare

Victoria Buza | Geografie | Consecințele politicilor de factură neoliberală asupra rețelei școlare din România 2013-2020

Cezara Dulce | Geografie | Evoluția turismului educațional în Municipiul Iași în contextul integrării în Uniunea Europeană. Analiza nivelului de dezvoltare și a impactului asupra vieții comunității și a participanților.

Valentin-Nicolae Coțac | Geologie | Geochimia sedimentelor aluvionare din bazinele Ditrău și Jolotca

Aurelia Andreea Scarlat | Geologie | Date preliminare privind geochimia sedimentelor aluvionare din bazinele văilor Izvorul Roşu şi Izvorul Băilor (Munţii Rodnei)

Ruxandra Ionce | Ș. Mediului | Utilizarea metodologiei LCA (Life Cycle Assessment) pentru promovarea produsului montan în zonele rurale defavorizate din județul Suceava

UB – Universitatea din București

Cristina Elena Necsulescu (Staicu) | Biologie | Analiza interacțiilor celulare în modele in vitro pentru unitatea neurovasculară prin tehnologia lab-on-a-chip

Aida Șelaru | Biologie | Mecanismele moleculare care stau la baza regenerării nervilor periferici

Adrian Apostol | Chimie | Influența grupărilor marker în co-cristalizarea pe grafenă

Magdi El Fergani | Chimie | Multifunctional magnetic nanocomposites for the valorification of hmf to dicarboxylic acids

Alexandru-Andrei Giurea | Geografie | Evoluția albiilor de râu ca element condițional în dezvoltarea comunităților locale. studiu de caz: râul Gilort între localitățile Pociovaliștea și Târgu Cărbunești

Florin-Alexandru Zaharia | Geografie | Evaluarea gradului de accesibilitate a populației la serviciile de sănătate în Municipiul București. O abordare metodologică

Alexandru Gabriel Călin | Geologie | Copacii pietrificați de 16 milioane de ani din depresiunea Bozovici (Jud.Caraș – Severin)

Andrei Gabriel Dragoș | Geologie | Investigații geofizice la cetățile greco-romane Aegyssus și Halmyris

Daniela Nicoleta Holostenco | Ș. Mediului | Structura și diversitatea genetică a populației de păstrugă (Acipenser Stellatus). Implicații pentru conservare și management durabil în bazinul Mării Negre

Ioana Mihaela Jagă | Ș. Mediului | Implicațiile utilizării gunoiului de grajd în emergența rezistenței la antibiotice în mediu

UBB – Universitatea Bábes Bolyai Cluj-Napoca

Diana Felicia Bogdan | Biologie | Amprentarea metabolică a comunităților microbiene din ecosisteme cavernicole: relevanță ecologică și socio-economică

Alexandra Ciorîță | Biologie | Efect citotoxic determinat la nanoparticule din Ag-MnO2 și extracte vegetale combinate

Paula Codrea | Geografie | Riscuri și vulnerabilități asociate activităților turistice în aria geomorfositului Grădina Zmeilor (Jud. Sălaj)

Alexandra-Maria Colcer | Geografie | Analiza geopolitică a României pornind de la metoda MARG

Lazar Botond Arpad | Geologie | Asociații de foraminifere din Atlanticul de Nord: De la oceanografie la paleoceonografie

Anna-Hajnalka Kerekes | Ș. Mediului | Monitorizarea deformărilor de teren folosind metoda interferometriei radar (INSAR) și tehnica GIS. Studiu de caz: Municipiul Cluj-Napoca

Kis Emese Kozma | Ș. Mediului | Riscuri asupra sănătății în relație cu mediul ambiant – model de evaluare în expunerea umană la poluanți atmosferici generați de procesele industriale de rafinare petrolieră (zona Ploiești, județul Prahova)

UVT – Universitatea de Vest din Timișoara

Alexandru Valentin Botez | Chimie | Proiectarea topo-moleculară a activității farmacofore în interacțiile de ligand cu ARN-ul receptor

Gheorghița Menghiu | Chimie | Chitinazele cu proprietăți îmbunătățite: soluție pentru managementul și valorificarea deșeurilor de chitină

Andrei Ciubotaru | Geografie | Evoluția cuaternară a rețelei hidrografice din Câmpia Aranca

Mihai Radu Jula | Geografie | Evaluarea ratelor de eroziune în lungul potecilor turistice cu ajutorul metodei dendrogeomorfologice. Studii de caz în Masivul Bucegi, Carpații Meridionali

© Toate drepturile rezervate
Proudly powered by WordPress | Theme: Sparker by Canyon Themes.